EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA


Asocijacija Margina

Asocijacija Margina je nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje, koje podržava ostvarivanje ljudskih prava i smanjenje nivoa socijalne isključenosti, prevenciju HIV/AIDS ovisnika i ostalih marginalizovanih grupa na području BiH i regije.

Margina je nastala 2003. godine u Zenici kao proizvod okupljanja grupe ljudi oko zajedničke vizije, potrebe da svaki pojedinac iz marginalizovanih grupa društva u BiH bude zdravstveno i socijalno zbrinut. U samom početku nastanka Asocijacije korišteni su privatni resursi osnivača. Velikim trudom i zalaganjem menadžmenta ubrzo su se počeli realizovati programi koji su  doveli do jačanja organizacije.

Sve veći broj intravenoznih korisnika droga i rast epidemije AIDS-a i ostalih krvlju i spolno prenosivih infekcija u BiH,  rezultirali su otvaranjem prvog drop-in centra u Bosni i Hercegovini (servisa za smanjenje štete) u Zenici. Drop-in centar je postao jedini centar u Zenici koji je, pored sterilnih igala i šprica, svojim klijentima nudio socijalnu asistenciju, upućivanje na anonimno testiranje na HIV i HCV, upućivanje na detox ili supstitucijski tretman,  upućivanje u terapeutske komune, rad sa porodicama ovisnika i td. Pokazatelj uspješnosti rada ovog centra je rast broja korisnika njegovih usluga iz godine u godinu.

Od kraja  2005. Asocijacija Margina pokreće Centar za edukaciju i istraživanja koji se odnosi na metodologiju rada sa teško dostupnom populacijom, na osnovu principa i prakse harm reduction-a. 2006. Margina je otvorila kancelarije u Tuzli, Mostaru i Sarajevu kao rezultat potrebe za većim brojem sevisa za smanjenje štete u BiH, i na taj način nastavila rad postojećeg servisa iz sjedišta u Zenici. U sklopu Asocijacije Margina u Tuzli, tokom 2008., otvoren je Lokalni volonterski servis, koji je svojim radom napredovao i kasnije postao jedan od osnivača Državne mreže volonterskih servisa „Volontiram". Lokalni volonterski servis danas okuplja preko 300 volontera.

Asocijacija Margina je jedina nevladina organizacija koja omogućava servise za smanjenje štete u zatvorima BiH. Izabrana je od strane UNDP-a za korisnika sredstava Globalnog Fonda za HIV/AIDS, Tuberkulozu i Malariju sa ciljem održavanja postojeće prevalence HIV-a. Član je Euroazijske harm reduction mreže, Europske mreže za smanjenje infekcije u zatvorima, Aids Action Europa i Europske mreže za smanjenje štete. Asocijacija je također i član radne grupe za izradu i provođenje kantonalne strategije za smanjenje zloupotrebe droga Tuzlanskog kantona, član radne grupe za izgradnju i razvoj strategije za smanjenje delikvencije kod mladih u Bosni i Hercegovini i član nacionalnog ekspertnog tijela za razvoj novih strategija u borbi protiv HIV/AIDS-a u periodu od 2011. do 2016. Mnogobrojni završeni projekti i publikacije pokazuju koliko je  Asocijacije Margina napravila na polju prevencije HIV/AIDS-a i rada sa socijalno isključenim i marginalizovanim grupama ljudi u BiH.

Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi