EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

PROJEKAT

Doprinos sistemu javnog zdravstva od strane civilnog društva

Partnerstvo za zdravlje;

Udruženje Partnerstvo za zdravlje u suradnji sa EU, od januara 2013. godine je počelo sa provođenjem programa  „Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja Bosne i Hercegovine"

U periodu realizacije projekta koji traje 24 mjeseca, Partnerstvo za zdravlje će uspostaviti mehanizme suradnje između civilong sektora i vladinih institucija, a sa ciljem unapređenja sistema javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Pored toga, Partnerstvo za zdravlje će raditi na  povećanju kapaciteta nevladinog i vladinog sektora za partnerski dijalog i suradnju, a u cilju kvalitetnijeg kreiranja i provedbu politika i programa iz oblasti zdravstvene zaštite kao i usluga prema građanima.

Rezultati koji će se provedbom programa postići:
Partnerstvo za zdravlje provodi ovaj projekat u suradnji sa Demokratskim centrom Nove nade iz Bihaća, Udruženjem građana Viktorija iz Banja Luke, Asocijacijom Margina iz Tuzle i crnogorskom Asocijacijom CAZAS.  Pored partnerskih organizacija civilnog društva, na provedbi projekta veliki doprinos će dati i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite FBiH, entitetski Zavodi za javno zdravstvo i entitetski resursni centri.  

Partnerstvo za zdravlje  je nevladina i neprofitna organizacija sa velikim iskustvom u radu u sistemu zdravstva i u izgradnji i jačanju kapaciteta kako organizacija civilnog društva tako i institucija odnosno servisa u sistemu javnog zdravlja.
Projekt finansira Europska unija u iznosu od 183.186,70 EUR u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012).

Web stranica Partnerstva za zdravlje : www.aph.ba


Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi