EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA
Lokacija:
Sektor:
POTRAŽI ORGANIZACIJU
Naziv organizacije
Asocijacija Margina
Pročitaj više
Sektor HIV i AIDS, Mentalno zdravlje, Politike, zagovaranje i strategije, Prevencija bolesti ovisnosti, Reforme zdravstva i istraživanja, Zaštita zdravlja i sigurnost, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Bosna i Hercegovina
Broj zaposlenih18
Broj volontera160
Prosječni godišnji budžet (BAM)350.000
Misija organizacije VIZIJA: Svaki pojedinac u Bosni i Hercegovini iz marginaliziranih grupa društva je zdravstveno i socijalno zbrinut. MISIJA: Asocijacija “ Margina” je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, koje djeluje na zaštiti ljudskih prava populacija rizičnog ponašanja, povečanjem nivoa socijalne uključenosti i prevencijom HIV/AIDS-a, hepatitisa i ostalih krvlju i spolno prenosivih infekcija, na području Bosne i Hercegovine i regije.
Opis organizacije
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Državni
Godina registracije 2003
Članstvo u mrežama Državna,EU,Međunarodna
Ukoliko da, koja mreža? European Harm Reduction Network Euroasian Harm Reduction Network AIDS Action Europe
Ime odgovorne osobe Denis
Prezime odgovorne osobe Dedajić
Funkcija odgovorne osobe Predsjednik organizacije
E-mail margina_bih@yahoo.com
Skype Association Margina
Telefon +387 32 220 063
Telefaks +387 32 220 063
Adresa Jalijski put br.5;
Grad Zenica
Poštanski broj 72000
Država Bosna i Hercegovina
Web www.margina.ba
Facebook Asocijacija Margina
Linked In Association Margina
Twitter
Projekti
Nema projekata
Centar "Fenix"
Pročitaj više
Sektor Ishrana, Politike, zagovaranje i strategije, Reproduktivno zdravlje, Zaštita zdravlja i sigurnost, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Unsko-sanski kanton
Broj zaposlenih12
Broj volontera10
Prosječni godišnji budžet (BAM)350
Misija organizacije Poboljšanje kvalitete života žene,djece,starih i marginaliziranih osoba.
Opis organizacije Nevladina, neprofitna organizacija koja se od 1997 godine aktivno zalaže za dobrobit žena, djece, porodica, starih i socijalno nezbrinutih osoba. Podršku pružamo kroz: neposrednu i dugoročnu podršku majkama, očevima,djeci,porodici; kontinuirano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika; sveobuhvatni socijalni program za stare; direktnu pomoć u teškim životnim situacijama: bolest, siromaštvo, nasilje, beskućništvo itd. Glavni tekući projekti su: Inovativna njega majke i djeteta; Socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle; PU Starački dom "Zlatna jesen", Igraonica "Leptirići"; Poljoprivredna i plastenička proizvodnja; Kontinuirano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Kantonalni
Godina registracije 2004
Članstvo u mrežama Državna,EU,Međunarodna
Ukoliko da, koja mreža? ENCA Mreža mira Ženska mreža GARD Mreža Sporazum Plus Mreža Potpore dojenju HRiC-EE Region
Ime odgovorne osobe Adisa
Prezime odgovorne osobe Hotic
Funkcija odgovorne osobe direktorica
E-mail hnofenix@bih.net.ba
Skype adisanur
Telefon ++387 37 695 031
Telefaks ++387 37 689 050
Adresa Prvomajska 51a
Grad Sanski Most
Poštanski broj 79260
Država BiH
Web www.centar-fenix.com
Facebook
Linked In
Twitter
Projekti
Naziv projekta: Inovativna njega majke i djeteta
Budžet: BAM
Finansiran od strane:
Partneri:
Naziv projekta: Inovativna njega majke i djeteta
Budžet: 15.000 BAM
Finansiran od strane: Heidehofsfitung
Partneri: Udruzenje DjeCa
Centar za odvikavanje od ovisnosti "MARJANOVAC"
Pročitaj više
Sektor HIV i AIDS, Mentalno zdravlje, Politike, zagovaranje i strategije, Prevencija bolesti ovisnosti, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Republika Srpska
Broj zaposlenih5
Broj volontera1
Prosječni godišnji budžet (BAM)
Misija organizacije Cilj NVO Centar Marjanovac je Senizibilziranje javnosti za problematiku ovisnosti ali i konkretno se baviti tretmanom ovisnica i ovisnika u terapijskoj zajednici koja radi po metodologiji i filozofiji programa PROJEKT ČOVJEK Talijanskog centra solidarnosti iz Rima.
Opis organizacije Centar Marjanovac je neprofitabilna i nevladina i nereligiozna udruga čija je centralna djelatnost prihvaćanje u terapijsku zajednicu, koja mješovitog tipa, ovisnice i ovisnike koji svojevoljno odluče suočiti se s problemom ovisnosti. Uz rad sa ovisnicima također važno mjesto zauzima i rad sa članovima obitelji ovisnika kroz grupe samopomoći i druge oblike podrške. Također Centar Marjanovac razvija suradnju sa ostalim sličnim vladinim i nevladinim institucijama u zemlji i inozemstvu koje se bave prevencijom i tretiranjem problema ovisnosti.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Regionalni
Godina registracije 2000
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Anđa - s.Amata
Prezime odgovorne osobe Anđelić
Funkcija odgovorne osobe koordinatorica Centra Marjanovac
E-mail marjan@teol.net ili centarmarjanovac@yahoo.com
Skype
Telefon 00387 51 580 482
Telefaks 00387 51 580 482
Adresa Gradiška cesta 188
Grad Aleksandrovac
Poštanski broj 78 255
Država Bosna i Hercegovina
Web www.centarmarjanovac.com
Facebook Centar Marjanovac
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Građani djeluju odlučno - Prizma Brčko
Pročitaj više
Sektor Politike, zagovaranje i strategije
Lokacija Brčko Distrikt
Broj zaposlenih0
Broj volontera7
Prosječni godišnji budžet (BAM)
Misija organizacije Vladin sektor još uvijek pati od starih birokratskih navika i razumijevanja uloge države i javnog sektora u društvenim odnosima. Činjenica je da smo mi društvo koje je preko noći prešlo iz nedemokratskog političkog sistema u demokratski sistem ali su ostale navike iz prošlosti, navike ćutanja i uvjerenja da se ništa nemože promjeniti. Naše udruženje permanentno radi da ostvari svoje programske ciljeve i pomogne razvoju civilnog društva u BD i tako pomogne odgovornim društvenim faktorima da rade za zajedničko dobro i unapređuju cjelokupan život naših građana.Bez razvijenog civilnog društva i civilnog dijaloga, odnosno, bez učinkovite sudioničke demokratije, predstavnička demokratija je izložena opasnosti da postane „prazna forma” u svijetu kojim vladaju birokratske, vojne i ekonomske elite. Razvoj civilnog društva ,odnosno nevladinog, neprofitnog, volonterskog i drugih sektora, kojima je zajednička sloboda udruživanja i djelovanja za opšte dobro, ujedno je jedan od prioriteta BiH u procesu evropskih integracija.
Opis organizacije Osnovni ciljevi djelovanja Udruženja se baziraju na borbi protiv kriminala, korupcije,nepotizma i svih drugih oblika ponašanja koji ugrožavaju društveno prihvatljive standarde i norme i koje građane čine nesigurnim i obespravljenim po bilo kojem pitanju.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Lokalni
Godina registracije 2013
Članstvo u mrežama Državna
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Ruža
Prezime odgovorne osobe Đurić-Milinković
Funkcija odgovorne osobe Kordinator
E-mail prizambrcko@net.hr
Skype
Telefon 066/352-362
Telefaks
Adresa Safeta Pašalića 47
Grad Brčko
Poštanski broj 76100
Država BiH
Web
Facebook PrizmaBrčko
Linked In
Twitter
Projekti
Naziv projekta:
Budžet: BAM
Finansiran od strane:
Partneri:
Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini
Pročitaj više
Sektor Bolnička zdravstvena zaštita, Farmacija, Ishrana, Laboratorijske usluge, Mentalno zdravlje, Monitoring učinkovitosti i informacioni sistemi u zdravstvu, Nezarazne hronične bolesti, Osobe sa invaliditetom, Porodična medicina, Sanitacija i promocija higijene, Socijalni marketing u zdravstvu, Tuberkuloza i bolesti pluća, Zaštita vode i osiguranje kvalitete, Zaštita zdravlja i sigurnost
Lokacija Bosna i Hercegovina
Broj zaposlenih
Broj volontera
Prosječni godišnji budžet (BAM)
Misija organizacije BIMA je nevladino, nestranačko, neprofitno udruženje medicinskih radnika, građana, proisteklo iz tradicije medicinske struke sa prostora Bosne i Hercegovine s ciljem da u sebi objedini i čuva dostignuća savremene medicinske znanosti u svjetlu islamskog vjerovanja. Osnovni zadaci BIMA-e ogledaju se u medicinskoj pomoći koju pružaju njeni članovi povratnicima, na njihova prijeratna ognjišta širom Bosne i Hercegovine. Na ovaj način, BIMA se direktno uključuje u program ostvarivanja održivog povratka stanovništva u BiH. Pored ovoga, BIMA posvećuje veliku pažnju edukaciji mladih, neafirmisanih medicinskih radnika i studenata, s ciljem podizanja njihovih znanja na viši nivo.
Opis organizacije BIMA je nevladino, neprofitabilno udruženje medicinskih radnika, osnovana i registrovana 1998 godine, koje se bavi pružanjem zdravstvene zaštite zdravstveno neosiguranom stanovništvu, uglavnom izbjeglicama - povratnicima na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovaj vid djelovanja podrazumijeva: -osiguranje akcije različitih specijalstičkih pregleda u područjima gdje živi siromašno i zdravstveno neosigurano stanovništvo. Osoblje: -članovi BIMA-e su liječnici opšte medicine, obiteljske medicine, te različitih drugih specijalnosti, stomatolozi, medicinske sestre, farmaceuti, veterinari, studenti medicine kao i drugi ljudi dobre volje. Glavni ciljevi i zadaci BIMA-e su: • pružanje medicinske pomoći dijelu populacije koji nije pokriven zdravstvenom zaštitom, posebno raseljenim osobama u BiH; • distribucija hrane, obuće i odjeće, kao i ogrijeva za djecu starije i nemoćne, kao i povratnike u njihove prijeratne domove; • pregledi i tretman u udaljenim i siromašnim planinskim regijama; • naučni i edukacioni rad; okrugli stolovi, konferencije i konsultacije; • pomoć mladim medicinarima i studentima. Odrađeno je: -specijalisticki pregledali 16130 pacjenata -labaratorijskih analiza uradeno je 1461 -Papa briseva 138 -EKG snimanja 2327 -pojedinacno izdatih lijekova bilo je 49.749 -naocala 1186 -veterinarskih pregleda je bilo 1007.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Državni
Godina registracije 1998
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža? FIMA
Ime odgovorne osobe Doc dr Faris
Prezime odgovorne osobe Foco
Funkcija odgovorne osobe predsjednik
E-mail
Skype
Telefon
Telefaks
Adresa
Grad
Poštanski broj
Država
Web
Facebook
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Nevladina organizacija “UG NVO Prijatelji“
Pročitaj više
Sektor Politike, zagovaranje i strategije, Prevencija bolesti ovisnosti, Zaštita zdravlja i sigurnost, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Brčko Distrikt
Broj zaposlenih
Broj volontera
Prosječni godišnji budžet (BAM)0
Misija organizacije O ORGANIZACIJI NVO PRIJATELJI je nevladina organizacija za mlade i zajednicu koja inspiriše ljude u Bosni i Hercegovini da naprave razliku u životima mladih podržavajući zajednice da oslobodi snagu mladih ljudi, odraslih, ogranizacija i zajednica da zajedno se uključe u kreariranje tolerantnog, nenasilnog pravednog društva kroz liderstvo, inovaciju, istraživanja, politiku i praksu. VIZIJA Društvo gdje su mladi poštovani, uspješni i imaju mogućnost da razvijaju svoje potencijale.
Opis organizacije
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Lokalni
Godina registracije 2012
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Asmir
Prezime odgovorne osobe Ramić
Funkcija odgovorne osobe Direktor
E-mail nvoprijatelji@hotmail.com
Skype asmir.rama
Telefon 062 080 103
Telefaks
Adresa Ograđenovac b.b.
Grad Brčko Distrikt
Poštanski broj 76207
Država Bosna i Hercegovina
Web www.nvoprijatelji.webs.com
Facebook NEVLADINA ORGANIZACIJA PRIJATELJI
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Omladinsko udruženje Nova vizija
Pročitaj više
Sektor Prevencija bolesti ovisnosti, Zaštita vode i osiguranje kvalitete, Zaštita zdravlja i sigurnost, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Srednjobosanski kanton
Broj zaposlenih
Broj volontera50
Prosječni godišnji budžet (BAM)10 000
Misija organizacije Omladinsko udruženje Nova Vizija je organizacija civilnog društva koja djeluje na području Srednjobosanskog kantona i koja uz edukativno rekrativne programe pokušava mlade potaknuti na njihovo uključenje u rad i razvoj lokalne zajednice te unaprijeđenje vlastitih kompetencija kod mladih ljudi. Zagovaranje i promocija razvoja ekološke svijesti kod mladih s posebnim osvrtom na unaprijeđenje planinarstva kao bitnog segmenta za zdravlje mladih. Volonterski angažman kod mladih kao bitan pokretač promjena ali i učenja za dobrobiti zajednice.
Opis organizacije Omaldinsko udruženje Nova vizija nstala je iz neformalne grupe entuzijasta koji su kao neformalna grupa realizovali nekoliko uspješnih projekata na području općine Novi Travnik. Motiv osnivanja pored nedovoljnog društvenog angažmana mladih bio je i promocija zdravog naćina život kod mladih, izgradnja ekološke svijesti kroz promociju i razvoj planinarstva i biciklizma. Omladinsko udruženje Nova Vizija radi na ispunjavanju potreba mladih ljudi i ostvarenju njihovih prava te izgradnji sigurne, zdrave i društveno naklonjene sredine za mlade ljude.Polje djelovanja: Poboljšanja društvenog, sportskog, kulturnog života mladih na području Srednjobosanskog kanton
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Kantonalni
Godina registracije 2014
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Džemil
Prezime odgovorne osobe Belegić
Funkcija odgovorne osobe Predsjednik udruženja
E-mail ounovavizija@hotmail.com
Skype vizionari2014
Telefon 061 309 687
Telefaks
Adresa Opara bb
Grad Novi Travnik
Poštanski broj 72290
Država Bosna i Hercegovina
Web www.novavizija.com
Facebook https://www.facebook.com/ounovavizija
Linked In
Twitter
Projekti
Naziv projekta: Eko buđenje grada mladosti
Budžet: 4800 BAM
Finansiran od strane: Centra za promociju civilnog društva
Partneri: Općina Novi Travnik
Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske
Pročitaj više
Sektor Mentalno zdravlje, Osobe sa invaliditetom
Lokacija Republika Srpska
Broj zaposlenih3
Broj volontera10
Prosječni godišnji budžet (BAM)120.000,00
Misija organizacije Izgradnja društva u kojem svi imamo jednake mogućnosti
Opis organizacije Organizacija amputiraca ''UDAS'' Republike Srpske je Organizacija koja organizuje i pruža podršku osobama sa invaliditetom, amputircima, žrtvama mina i njihovim porodicama da ostvare svoja prava i integrišu se u zajednicu. Organizacija je osnovana 2002. godine. Ciljevi Organizacije ostavruju se putem pružanja socijalne, psiho-socijalne, zdravstvene, edukativne i druge pomoći i podrške žrtvama mina i drugim osobama sa invaliditetom. Organizacija djeluje na prostoru Republike Srpske putem pet regionalnih udruženja u Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Na osnovu postignutih rezultata i pružene podrške osobama sa invaliditetom, 2006. godine Organizacija ''Udas'' je od strane Vlade Republike Srpske proglašena Organizacijom od javnog interesa za Republiku Srpsku. Organizacija, putem programskih i projektnih aktivnosti iz oblasti zdravlja, socijalne zaštite, ekonomskih mogućnosti, prava, kulture i sporta, konstantno radi na poboljšanju kvaliteta života žrtava mina i drugih osoba sa invaliditetom s ciljem njihove potpune integracije u zajednicu.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Entitetski
Godina registracije 2002
Članstvo u mrežama Državna,Međunarodna
Ukoliko da, koja mreža? Državna: -Koalicija za pomoć žrtvama mina -Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH Međunarodna: -ICBL-The International Campaign to Ban Landmines
Ime odgovorne osobe Željko
Prezime odgovorne osobe Volaš
Funkcija odgovorne osobe Predsjednik
E-mail udas@teol.net
Skype -
Telefon 051 437 488
Telefaks 051 437 488
Adresa Sime Miljuša br.2
Grad Banja Luka
Poštanski broj 78000
Država BiH
Web www.udas.rs.ba
Facebook Organizacija UDAS
Linked In -
Twitter -
Projekti
Nema projekata
PORT - Udruženje građana za pomoć oboljelim od malignih bolesti
Pročitaj više
Sektor Finansiranje zdravstva, Ishrana, Monitoring učinkovitosti i informacioni sistemi u zdravstvu, Nezarazne hronične bolesti, Politike, zagovaranje i strategije, Reforme zdravstva i istraživanja, Socijalni marketing u zdravstvu, Zaštita zdravlja i sigurnost
Lokacija Bosna i Hercegovina
Broj zaposlenih
Broj volontera5
Prosječni godišnji budžet (BAM)0
Misija organizacije Više o PORT-u na port.org.ba Udruženje PORT je osnovano krajem decembra 2011. godine u želji pomogne oboljelima od malignih bolesti u BiH.
Opis organizacije
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Državni
Godina registracije 2011
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Nadja-Azra
Prezime odgovorne osobe Uzunovic
Funkcija odgovorne osobe Izvršni direktor
E-mail nadja.uzunovic@gmail.com
Skype
Telefon
Telefaks
Adresa
Grad Sarajevo
Poštanski broj
Država
Web port.org.ba
Facebook https://www.facebook.com/PORTBIH?ref=tn_tnmn
Linked In
Twitter Port BiH
Projekti
Nema projekata
Put života - Put Feniksa
Pročitaj više
Sektor HIV i AIDS, Mentalno zdravlje, Prevencija bolesti ovisnosti, Zaštita zdravlja i sigurnost
Lokacija Bosna i Hercegovina
Broj zaposlenih3
Broj volontera21
Prosječni godišnji budžet (BAM)0
Misija organizacije Projekat otvaranja terapijske zajednice za boravak osoba ovisnih o psihoaktivnim supstancama , ali i ostlim porocima.
Opis organizacije Organizacija , tacnije udruzenje gradana za borbu protiv ovisnosti prvenstveno ima za clanove bivse i lijcene ovisnike sa dugom apstinencijom i iskustvom u radu sa ovisnicima.Put života - Put Feniksa je udruzenje osnovano pocetkom 2014 godine u nedostatku "konkretnih" slicnih organizacija u nasem gradu.Za kratko vrijeme djelovanja dosli smo u fazu otvaranja i pokretanja terapijske zajednice u opstini Kakanj - Trnovci.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Kantonalni
Godina registracije 2014
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Almir
Prezime odgovorne osobe Mehanović
Funkcija odgovorne osobe Predsjednik U.G Put života - Put Feniksa
E-mail ug-putzivota-putfeniksa@hotmail.com
Skype
Telefon 062-4545-748
Telefaks
Adresa Prve zenicke brigade 21
Grad Zenica
Poštanski broj 72 000
Država BiH
Web
Facebook
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Udruženje "MOJA LUKA"
Pročitaj više
Sektor Osobe sa invaliditetom
Lokacija Republika Srpska
Broj zaposlenih5
Broj volontera15
Prosječni godišnji budžet (BAM)0
Misija organizacije Misija udruženja je puno ostvarivanje svih ljudskih prava osoba sa invaliditetom, bez ikakve diskriminacije zasnovane na invaliditetu, kao i njihova potpuna socijalna uključenost koja im omogućuje samostalan život u skladu sa njihovim mogućnostima. Misija Udruženja je i okupljanje i ohrabrivanje roditelja, njihova edukacija uz konsultacije stručnjaka, te stvaranje mreže uzajamne podrške i pomoći.
Opis organizacije Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "MOJA LUKA" osnovano je u julu 2010. godine, na inicijativu grupe entuzijasta, roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao dobrovoljnu, neprofitabilnu i humanu organizaciju građana i humanih ljudi, s ciljem pružanja organizovane pomoći osobama sa invaliditetom, poboljšavanja kvaliteta njihovog života i boljeg i kvalitetnijeg zadovoljavanja njihovih potreba. Okupljamo osobe sa invaliditetom, roditelje/staratelje, stručnjake i prijatelje naših porodica, radi stvaranja mreže uzajamne podrške i pomoći. Korisnici udruženja su djeca, omladina i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju i njihove porodice. Zalažemo se za: • socijalni model podrške osobama sa invaliditetom, prema kojem se zajednica sa svim svojim sadržajima prilagođava potrebama svih građana, uključujući i građane različitih mogućnosti, • potpunu socijalnu uključenost i puno ostvarivanje svih ljudskih prava osoba sa invaliditetom, bez ikakve diskriminacije zasnovane na invaliditetu. Razvijamo socijalne usluge koje trenutno ne postoje u našoj zajednici, a koje odgovaraju populaciji osoba sa težim, teškim i kombinovanim smetnjama: • dnevno zbrinjavanje osoba sa težim, teškim i kombinovanim smetnjama u razvoju, • mobilni tim (stručna pomoć i podrška u kućnim uslovima), • psiho-socijalna podrška i porodično savjetovalište.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Lokalni
Godina registracije 2010
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Gordana
Prezime odgovorne osobe Adamović-Djordjević
Funkcija odgovorne osobe Izvršna direktorica
E-mail info@mojaluka.org
Skype -
Telefon 051 220 890
Telefaks 051 465 309
Adresa Dositeja Obradovića 1
Grad Banja Luka
Poštanski broj 78000
Država BiH
Web www.mojaluka.org
Facebook Moja luka Udruženje roditelja
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Udruženje "Svjetlost Drine"
Pročitaj više
Sektor Mentalno zdravlje
Lokacija Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Broj zaposlenih1
Broj volontera10
Prosječni godišnji budžet (BAM)20000
Misija organizacije Pomoć ljudima oboljelim od PTSP-a.
Opis organizacije Dobrovoljna neprofitna nevladina organizacija za pomoć demobilisanim borcima oboljelim od PTSP-a, kao i svim gradjanima BPK koji pate od navedenog poremećaja.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Kantonalni
Godina registracije 2006
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Mirsad
Prezime odgovorne osobe Crljenkovic
Funkcija odgovorne osobe Presjednik udruženja-
E-mail svjetlostgo@bih.net.ba
Skype
Telefon 038/ 220 - 738
Telefaks
Adresa Šukrije Kukavice 16
Grad Goražde
Poštanski broj 73000
Država Bosna i Hercegovina
Web
Facebook Udruženje svjetlost Drine
Linked In https://www.facebook.com/profile.php?id=100003167523186
Twitter
Projekti
Nema projekata
Udruženje “Humanitarna organizacija Altius“
Pročitaj više
Sektor HIV i AIDS, Mentalno zdravlje, Politike, zagovaranje i strategije, Prevencija bolesti ovisnosti, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Kanton Sarajevo
Broj zaposlenih3
Broj volontera47
Prosječni godišnji budžet (BAM)150000
Misija organizacije Humanitarna organizacija "Altius" njeguje humanitarne vrijednosti i principe pomoći kriznim (ranjivim) skupinama stanovništva kroz podršku razvoju ličnih kapaciteta korisnika, da sopstvenim sposobnostima i samoangažovanjem, uz podršku iz okruženja, aktivno učestvuju u rješavanju svojih egzistencijalnih problema i svom ličnom razvoju.
Opis organizacije Udruženje HO «Altius» djeluje kao humanitarna, nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija na području Federacije BiH, koja je registrovana 22.03.2000.g.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Entitetski
Godina registracije 2000
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Marija
Prezime odgovorne osobe Milovic
Funkcija odgovorne osobe Direktor
E-mail altiusngsa@bih.net.ba
Skype
Telefon 00387 33 291 300
Telefaks 00387 33 291 300
Adresa B.M. Selimovića 97
Grad Sarajevo
Poštanski broj 71000
Država BiH
Web altiusbih.tk
Facebook
Linked In
Twitter
Projekti
Naziv projekta: I mi smo vaša djeca
Budžet: 100000 BAM
Finansiran od strane: Grad Sarajevo
Partneri: JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo
Naziv projekta: Djeca Ulice
Budžet: 30000 BAM
Finansiran od strane: Američka ambasada
Partneri: JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo
Udruženje distrofičara Bužim
Pročitaj više
Sektor Osobe sa invaliditetom
Lokacija Unsko-sanski kanton
Broj zaposlenih0
Broj volontera2
Prosječni godišnji budžet (BAM)3000
Misija organizacije Naša misija jeste da vlastitim djelovanjem doprinesemo da život naši članova bude u svakom pogledu bolji. Želimo društvo jednakih šansi za sve, u kojem će Distrofičari biti njegovi punopravni članovi. Kao organizacija u koju se okupljaju osobe s invaliditetom i koju vode osobe s invaliditetom želimo da sva prava na lokalnom nivou koja se daju na osnovu invalidnosti, budu dostupna u jedakoj kvaliteti i kvantiteti bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta ( dosljedna primjena konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom na lokalnom nivou).
Opis organizacije Udruženje distrofičara Bužim osnovano je u junu 2005. godine. Okupljamo lica oboljela od distrofije mišića i ostalih neuromuskulatornih oboljenja sa područlja općine Bužim. Dosad imamo učlanjenih 53. lica, a prema nezvaničnim procjenama ovih lica na područlju naše općine ima preko 100. Naši osnovni ciljevi su:evidentisanje i drušenje,zastupanje i predstavljanje na lokalnom nivou, materijalna i pravna pomoć članovima, rehabilitacija, edukacija...Naša karakteristika jeste da su udruženje osnovle osobe sa teškim tjelesnim invaliditetom i od osnivanja do danas ga uspješno vode.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Lokalni
Godina registracije 2005
Članstvo u mrežama Državna
Ukoliko da, koja mreža? Mreža ACCAUNT TACSO BIH Mreža Plus
Ime odgovorne osobe Samir
Prezime odgovorne osobe Đulić
Funkcija odgovorne osobe Predsjednik
E-mail udbuzim@gmail.com
Skype dulic84
Telefon 061369203
Telefaks
Adresa Mrazovac 91.
Grad Bužim
Poštanski broj 77245
Država BIH
Web
Facebook https://www.facebook.com/udruzenje.distroficarabuzim?ref=tn_tnmn
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Udruženje Mreža Vršnjačkih Edukatora Y-Peer
Pročitaj više
Sektor HIV i AIDS, Mentalno zdravlje, Monitoring učinkovitosti i informacioni sistemi u zdravstvu, Planiranje porodice, Politike, zagovaranje i strategije, Porodična medicina, Prevencija bolesti ovisnosti, Reproduktivno zdravlje, Upravljanje i pripremljenost u stanju nepogoda, Zaštita zdravlja i sigurnost, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Bosna i Hercegovina
Broj zaposlenih3
Broj volontera250
Prosječni godišnji budžet (BAM)0
Misija organizacije Unapredjenje zdravlja i kvaliteta zivota mladih ljudi u BiH kroz vrsnjacku edukaciju kao model obrazovanja
Opis organizacije Y-PEER odnosno YOUTH PEER je globalna mreže mladih ljudi i stručnjaka koji pri svom radu sa adolescentima koriste metodu edukacije vršnjaka. Y-PEER sačinjava više od 500 neprofitnih organizacija i vladinih institucija. Također je sačinjava na hiljade mladih ljudi, koji rade u poljima vezanim za seksualno i reproduktivno zdravlje. Mreža ,koja je u konstantnom napretku, uključuje mlade iz Centralne i Istočne Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka, zatim Sjeverne i Istočne Afrike, te nedavno priključenog Azijskog Pacifika. Y-PEER je djelotvoran način promoviranja učešća mladih ljudi u pitanjima vezanim za seksualno i reproduktivno zdravlje. U tom smislu ona gradi partnerstvo između mladih ljudi i odraslih osoba zalaganjem za: Nacionalnu strategiju razvoja mladih Povećan pristup informacijama, znanju i uslugama za seksualno i reproduktivno zdravlje Dijeljenje naučene lekcije preko granica i između kultura Standarde prakse i poboljšanje resurse za vršnjačke edukatore. Jačanje baza znanja vršnjačkih edukatora i trenera trenera Y-PEER Državne Mreže, dizajnirane od strane mladih za mlade ljude Mreža je u stalnom razvoju, prema tome sve više mladih ljudi i organizacija joj se priključuje. Y-PEER pri svom radu koristi razne intersantne i privlačne promo-materijale.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Državni
Godina registracije 2013
Članstvo u mrežama Državna,EU,Međunarodna
Ukoliko da, koja mreža? Udruženje "Mreža vršnjačkih edukatora Y-PEER" je punopravni član međunarodne mreže "Y-PEER" sastavljene od nacionalnih inicijativa mladih osoba angažiranih na promociji seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi, poboljšanju pristupa informacijama.
Ime odgovorne osobe Haris
Prezime odgovorne osobe Karabegović
Funkcija odgovorne osobe Izvršni direktor
E-mail hkarabegovic@y-peer.ba
Skype haris_karabegovic
Telefon 061 228 479
Telefaks 033/627-656
Adresa Dr Mustafe Pintola 1
Grad Sarajevo
Poštanski broj 71000
Država Bosna i Hercegovina
Web www.y-peer.ba
Facebook https://www.facebook.com/pages/Y-Peer-Bosnia-and-Herzegovina/184595568246108
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Udruženje Partnerstvo za zdravlje
Pročitaj više
Sektor Bolnička zdravstvena zaštita, Finansiranje zdravstva, HIV i AIDS, Mentalno zdravlje, Monitoring učinkovitosti i informacioni sistemi u zdravstvu, Nezarazne hronične bolesti, Osobe sa invaliditetom, Planiranje porodice, Politike, zagovaranje i strategije, Porodična medicina, Prevencija bolesti ovisnosti, Reforme zdravstva i istraživanja, Reproduktivno zdravlje, Upravljanje i pripremljenost u stanju nepogoda, Zaštita zdravlja i sigurnost, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Bosna i Hercegovina
Broj zaposlenih15
Broj volontera50
Prosječni godišnji budžet (BAM)800.000
Misija organizacije Zbog toga što je “dobro zdravlje osnov socijalnog i ekonomskog razvoja”, kao i neotuđivo pravo svakog pojedinca, PH je posvećen razvoju ključnih znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja osnovnih i najvažnijih zdravstvenih usluga. Naši projekti poboljšavaju život ugroženim populacijama. Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje.
Opis organizacije Partnerships in Health / Partnerstvo za zdravlje (PH) je NVO registrovan u Bosni i Hercegovini (BiH), s uredom u Sarajevu. Tokom implementacije projekata, a u zavisnosti od potreba projektnih aktivnosti, PH je imao urede u nekoliko BH gradova (Doboj, Banja Luka, Goražde, Mostar, Bihać i Tuzla). PH je registrovan u Bosni i Hercegovini kao lokalno udruženje Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje. Prije lokalne registracije, PH je bio registrovan kao Kancelarija za BiH švicarske nevladine organizacije Foundation PH Suisse – Partnerships in Health. Strateška odluka o lokalnoj registraciji donešena je još 2007. godine, ali je potpun transfer projekata završen u januaru 2009. godine., kada su svi programi, projekti, sistemi, procedure i osoblje prebačeni su na lokalno registrovanu NVO. Ova administrativna promjena nije imala negativnog uticaja na kapacitet i finansijski portfolio organizacije. Kao legalni nasljednik Fondation PH Suisse – Partnerships in Health u Bosni i Hercegovini, PH je nastavio tijesno surađivati sa bivšom Glavnom kancelarijom u Ženevi u implementaciji dijela Regionalnog programa u BiH. Prije 2005 godine, Fondation PH Suisse – Partnerships in Health, uključujući kancelariju u BiH, bio je dio mreže Project HOPE kao jedna od državnih kancelarija Project HOPE.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Lokalni
Godina registracije 2007
Članstvo u mrežama Državna,EU,Međunarodna
Ukoliko da, koja mreža? • International AIDS Society • HIV/AIDS Civil Society Forum (CSF) – European Union • AIDS Action Europe • Country Coordinating Mechanism BiH (CCM BiH) • Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND)
Ime odgovorne osobe Aida
Prezime odgovorne osobe Kurtović
Funkcija odgovorne osobe Izvršna direktorica
E-mail aidamuslic@partnershipsinhealth.ba
Skype
Telefon 033/627-652
Telefaks 033/627-656
Adresa Dr Mustefe Pintola 1
Grad Sarajevo
Poštanski broj 71000
Država Bosna i Hercegovina
Web www.aph.ba
Facebook https://www.facebook.com/pages/Partnerstvo-za-zdravlje-Partnerships-in-Health/222512601241079
Linked In http://www.linkedin.com/company/partnerships-in-health-partnerstvo-za-zdravlje
Twitter https://twitter.com/PinHealth
Projekti
Naziv projekta: Doprinos organizacija civilnog društva u jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sustavu javnog zdravstva
Budžet: 358.282 BAM
Finansiran od strane: Evropska unija
Partneri: Udruženje Margina, Udruženje građana Viktorija, Montenegrin association against AIDS - CAZAS, Demokratski centar Nove Nade, Y-PEER BiH
Naziv projekta: Povećanje univerzalnog pristupa osobama izloženim povećanom riziku od HIV/AIDS-a u Bosni i Hercegovini, Runda 9, Faza I
Budžet: 1.821.190 BAM
Finansiran od strane: GFATM
Partneri:
Naziv projekta: Povećanje univerzalnog pristupa osobama izloženim povećanom riziku od HIV/AIDS-a u Bosni i Hercegovini, Runda 9, Faza II
Budžet: 2.957.879 BAM
Finansiran od strane: GFATM
Partneri:
Naziv projekta: Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom pogođenom i izuzetno stigmatiziranom okruženju Runda 5, Faza II
Budžet: 1.730.000 BAM
Finansiran od strane: GFATM
Partneri:
Naziv projekta: Porodična medicina
Budžet: 6.650.000 BAM
Finansiran od strane: SDC
Partneri:
Naziv projekta: Zapadno-balkanski program za borbu protiv HIV-a i AIDS-a – Faza I i II
Budžet: 1.825.751 BAM
Finansiran od strane: SIDA
Partneri: Udruženje Margina, Asocijacija XY, UG PROI, Apoha, Udruženje građana Viktorija, CAZAS
Naziv projekta: Poboljšanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih u Bosni i Hercegovini
Budžet: 1.760.000 BAM
Finansiran od strane: Populacijski fond Ujedinjenih nacija - UNFPA
Partneri: Demokratski centar Nove Nade, NVO Vermont, NVO Abrašević, NVO Zdravo da ste, Y-PEER BiH
Udruženje PROI
Pročitaj više
Sektor HIV i AIDS, Mentalno zdravlje, Prevencija bolesti ovisnosti, Reproduktivno zdravlje
Lokacija Bosna i Hercegovina
Broj zaposlenih22
Broj volontera100
Prosječni godišnji budžet (BAM)150.000
Misija organizacije Misija Udruženja PROI je podržavati, razvijati i zagovarati za integrirani pristup na području droga, HIV-a, javnog zdravstva i socijalne isključenosti, slijedeći načela humanizma, ravnopravnosti spolova, tolerancije, partnerstva i poštivanja ljudskih prava i sloboda.
Opis organizacije Udruženje PROI je nevladina organizacija koja radi na poboljšanju kvaliteta života najugroženijih populacija. To uključuje pružanje lokalno pristupačnih mogućnosti; rješavanje problema vezanih uz ovisnost, rizično seksualno ponašanje i psihosocijalni razvoj, ali i prevenciju i podizanje svijesti o HIV-u. Sve godine rada i djelovanja posvećeni smo stvaranju okruženja bez stigme i diskriminacije, kao i obezbjeđivanju poštovanja osnovnih ljudskih prava posebno ranjivih i marginaliziranih grupa. PROI je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, ali sa aktivnostima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Državni
Godina registracije 2001
Članstvo u mrežama Međunarodna
Ukoliko da, koja mreža? - European Harm Reduction Network (EHRN) - Global Network of Sex Workers Project - The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe - AIDS Action Europe - Network of Low HIV-Prevalence Countries in Central and South East Europe (NeLP) - CCM (Državni koordinacioni mehanizam za razvoj i koordinaciju saradnje BiH i GFATMa – Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije) - Sex Worker’s Rights Advocacy Network in CEE and CA (SWAN) - MaRa mreža
Ime odgovorne osobe Samir
Prezime odgovorne osobe Ibišević
Funkcija odgovorne osobe Predsjednik udruženja
E-mail info@ugproi.com
Skype sibisevic
Telefon +387 61 250 656
Telefaks +387 33 557 545
Adresa Maršala Tita 6
Grad Sarajevo
Poštanski broj 71 000
Država Bosna i Hercegovina
Web www.ugproi.com
Facebook https://www.facebook.com/pages/Association-PROI/147851415245646?fref=ts
Linked In http://www.linkedin.com/company/1483759?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1395752959505%2Ctas%3Aassociation%20PROI%2Cidx%3A1-1-1
Twitter https://twitter.com/UdruzenjePROI
Projekti
Naziv projekta: „Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa populacijama pod povećnaim rizikom od HIV-a i AIDS-a u BiH“
Budžet: 920.000 BAM
Finansiran od strane: Globalni fond za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije (GFATM)
Partneri: AAA, Partnerstvo za zdravlje, XY, Margina, Apoha, IOM, Viktorija, Poenta, World Vision
Naziv projekta: Prenatalno zdravlje i HIV
Budžet: 55.000 BAM
Finansiran od strane: OPA (Office of Public Affairs)
Partneri:
Naziv projekta: Jačanje bilateralnih odnosa između policije i organizacija civilnog društva u zaštiti ljudskih prava posebno ranjive i marginalizirane populacije
Budžet: 220.000 BAM
Finansiran od strane: Ambasada Kraljevine Holandije u Sarajevu, Program „MATRA“
Partneri:
Naziv projekta: UNDP Program: Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III - "Socijalnim partnerstvom ka zapošljavanju mladih"
Budžet: 51.820 BAM
Finansiran od strane: Evropska unija, uz doprinos Općine Novi Grad, Sarajevo
Partneri:
Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga “Ruka ruci“
Pročitaj više
Sektor HIV i AIDS, Zdravlje djece i mladih
Lokacija Unsko-sanski kanton
Broj zaposlenih7
Broj volontera8
Prosječni godišnji budžet (BAM)20.000
Misija organizacije Naše udruženje je nevladina organizacija koja se prije svega bavi primarnom prevencijom zloupotreba sredstava ovisnosti, edukacijom roditelja, samih ovisnika kao i šire društvene zajednice. Također bavimo se i tercijarnom prevencijom odnosno pomažemo proces liječenja, rehabilitacije te socijalne integracije ovisnika
Opis organizacije Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga „Ruka ruci“ osnovano je 28.08.2008. godine u Bihaću, na inicijativu roditelja grada Bihaća,Crvenog križa općine Bihać,općinske službe za rad sa omladinom g-đa Dušanke Tatlić, g-đa Dragica Biuković, g. Nemanja Mikavica predsjednik Udruženja roditelja iz Sarajeva i Muharem Lipovača. Registrirano je kod Kantonalnog Ministarstva Pravde 16.10.2008. godine pod brojem: 07-05-11780-UP-1/08 zloupotrebe droga Udruženje broji 102 člana – ovisnici, roditelji ovisnika, pripadnici opće populacije uz povremene angažmane stručnjaka iz oblasti prevencije ovisnosti. Članovi Udruženja roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga “Ruka ruci” kontinuirano održavaju adekvatnu suradnju sa članovima drugih udruženja istog ili sličnog profila, a koja djeluju na području države Bosne i Hercegovine i inostranstva. Od formiranja Udruženja na liječenje je poslano 76 ovisnika od kojih je 18 napustilo program,a 13 ovisnika je uspješno završilo program odvikavanja Obavljeno je 86 grupnih sastanaka i savjetovanja s roditeljima ovisnika Urađene su 72 radionice po osnovnim školama na USK te 28 radionica po MZ na temu prevencije i ranog otkrivanja ovisnosti
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Kantonalni
Godina registracije 2008
Članstvo u mrežama Državna,EU
Ukoliko da, koja mreža? Mreža sporazuma plus Član TACSO mreže Član mreže ACCOUNT-otporan na štelu Član mreže Invalidnih osoba Član Global mreže Član Mreže mira Član Mreže RUN
Ime odgovorne osobe Muharem
Prezime odgovorne osobe Lipovača
Funkcija odgovorne osobe predsjednik
E-mail lipovaca_muharem@hotmail.com
Skype muhareml
Telefon +38761965094 +38763803258
Telefaks
Adresa dr. Irfana Ljubijankića 56
Grad Bihać
Poštanski broj 77000
Država Bosna i Hercegovina
Web
Facebook Lipovača Muharem
Linked In Lipovača Muharem
Twitter
Projekti
Naziv projekta: Obrazovanje za prevenciju zlouporabe droga
Budžet: 21.450,00 BAM
Finansiran od strane: CNF CEE IN-Fondacija
Partneri:
Naziv projekta: ZDRAVOM PORODICOM DO ZDRAVOG DRUŠTVA
Budžet: 21.450,00 BAM
Finansiran od strane: CNF CEE IN-Fondacija
Partneri:
Udruženje za istraživanje, ruralni razvoj i ekologiju "EKO-RUR"
Pročitaj više
Sektor Zaštita vode i osiguranje kvalitete
Lokacija Unsko-sanski kanton
Broj zaposlenih0
Broj volontera0
Prosječni godišnji budžet (BAM)/
Misija organizacije Osnovna misija organizacije je: unapređivanje životnog standarda građana u ruralnim područjima USK-a, i šire. Kroz rad sa prijateljskim tehnologijama za prirodu i okolinu, te predstavljanje istih stanovništvu. Uređenje i saniranje lokalnih vodotoka i javnih izvora u područjima sa ograničenim pristupom vodi.
Opis organizacije Organizacija je formirana i registrovana u Aprilu mjesecu 2014. godine od strane ljudi iz različitih zanimanja i udruženja sa ciljem zaštite prirode i voda, sa ciljem ekološkog razvoja ruralnih krajeva.
Tip organizacije Udruženje građana
Organizacijski nivo djelovanja Kantonalni
Godina registracije 2014
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Milan
Prezime odgovorne osobe Bursać
Funkcija odgovorne osobe Predsjednik Udruženja
E-mail milanbursac@rocketmail.com
Skype
Telefon
Telefaks
Adresa Skendera Kulenovića bb
Grad Bosanski Petrovac
Poštanski broj 77250
Država BiH
Web U Izradi
Facebook
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“
Pročitaj više
Sektor Bolnička zdravstvena zaštita, Nezarazne hronične bolesti, Osobe sa invaliditetom
Lokacija Republika Srpska
Broj zaposlenih789
Broj volontera
Prosječni godišnji budžet (BAM)
Misija organizacije Unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života pacijenata i njihovih porodica.
Opis organizacije Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” je specijalizovana ustanova iz oblasti: • fizikalne medicine i rehabilitacije, • ortopedske hirurgije i • baromedicine. U Zavodu se se u okviru bolničke i vanbolničke zdravstvene zaštite pružaju usluge sekundarnog i tercijarnog nivoa. Zavod „Dr Miroslav Zotović” funkcioniše na lokacijama u Delibašinom selu (Trapisti, Banji Slatina (13km od Banjaluke) i u centru grada (ambulanta fizikalne medicine). U Zavodu se primjenjuju savremeni pristupi liječenja i rehabilitacije, na principima dobre kliničke prakse i medicine zasnovane na dokazima. Pored kliničkog rada, važna područja djelatnosti Zavoda su dodiplomska i postdiplomska edukacija, naučno-istraživački rad i kontinuirana medicinska edukacija za sve medicinske profile i zdravstvene saradnike u Zavodu. Zavod je nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.Zavod "Dr Miroslav Zotović" razvija programe promocije zdravlja na sekundarnom i tercijarnom nivou, te se u saradnji sa korisničkim udruženjima i drugim organizacijama zalaže za unaprjeđenje položaja lica sa invaliditetom.
Tip organizacije Javna ustanova
Organizacijski nivo djelovanja Entitetski
Godina registracije
Članstvo u mrežama
Ukoliko da, koja mreža?
Ime odgovorne osobe Nataša
Prezime odgovorne osobe Tomić
Funkcija odgovorne osobe pomoćnica direktora za medicinske poslove
E-mail kontakt@zotovicbl.com
Skype
Telefon 00387 51 318 464
Telefaks 00387 51 318 464
Adresa Slatinska 11
Grad Banja Luka
Poštanski broj 78000
Država BiH
Web www.zotovicbl.com
Facebook
Linked In
Twitter
Projekti
Nema projekata