EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

HIV,AIDS i mentalno zdravlje

Priručnik za trenere „HIV, AIDS i mentalno zdravlje" rezultat je napora grupe autora da sa interdisciplinarnog stajališta kreiraju vodič za trenere namijenjen usavršavanju profesionalaca iz područja mentalnog zdravlja u prevenciji HIV infekcije kod psihijatrijskih pacijenata i tretmanu osoba koje žive sa HIV-om, odnosno oboljelih od AIDS-a.
Priručnik za trenere je utemeljen na spoznajama da su masovne hronične bolesti današnjice velikim dijelom uzrokovane rizičnim ponašanjima, te da klasični biomedicinski model, koji se nedovoljno fokusira na sociopsihološke aspekte tjelesnih bolesti, više nije dovoljan za rješavanje savremenih medicinskih problema. Zdravstveno obrazovanje je još uvijek nedovoljno usmjereno na psihološke, emocionalne i socijalne potrebe ljudi, što može značajno usporiti i otežati dijagnostičke i tretmanske procedure.
Preuzmi PDF
Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi