EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

HIV i AIDS knjiga za medicinske radnike

Ova publikacija je kompilacija najuspješnijih stručnih tekstova koji su objavljeni proteklih godina u priručnicima za trenere i brošurama za učesnike koje je izdalo
Partnerstvo za zdravlje, u cilju stručne podrške kako trenerima, tako i učesnicima
treninga. Nekoliko tekstova je napisano specijalno za ovu publikaciju.
Izdavanjem ove zbirke stručnih tekstova pokušaće se prevazići hronični nedostatak
literature o HIV-u i AIDS-u na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine, te na taj način
doprineti odgovoru na HIV.
Publikacija će biti besplatno dijeljena učesnicima treninga za uposlenike u
medicinskim ustanovama koje organizuje Partnerstva za zdravlje u okviru državnog
projekta: „Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u
Bosni i Hercegovini”.
Preuzmi PDF
Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi