EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

U Vitezu održana radionica "Strateški dijalog i ciklus strateškog dijaloga"

21.mart 2014 20:30
Autor:Admin
Vitez, 21. mart 2014. - Udruženje Partnerstvo za zdravlje, u suradnji s Evropskom unijom, provodi program „Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja Bosne i Hercegovine". Cilj ovog programa je uspostavljanje mehanizama suradnje između civilnog sektora i vladinih institucija radi unaprijeđenja sistema javnog zdravlja u BiH.

Implementacija programa počela je u januaru 2013. godine i trajat će 24 mjeseca. U tom periodu, Udruženje Partnerstvo za zdravlje radi na povećanju kapaciteta nevladinog i vladinog sektora za partnerski dijalog i suradnju, a u cilju kvalitetnijeg kreiranja i provedbu politika i programa u oblasti zdravstvene zaštite, te usluga prema građanima.

Tim povodom, u Vitezu je danas održana radionica „Strateški dijalog i ciklus strateškog dijaloga" na kojoj su prisustvovali predstavnici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS, DCNNBI-ja, udruženja građana Viktorija i Margina, te i CAZAS-a i Y-PEER-a.

Jedan od trenera na radionici, Elmir Krdžević iz Udruženja Partnerstvo za zdravlje, kazao je da je potrebno više suradnje između organa vlasti i nevladinog sektora, te da obje strane prihvate činjenicu kako je njihovo partnerstvo korisnije za cijelu BiH.

„Zbog toga moramo definirati organizacije civilnog sektora koje mogu imati ulogu u zdravstvenom sektoru, a zatim i njihovu ulogu i način ostvarivanja. Potrebno je podržati i osposobiti nove ljudske resurse u organizacijama civilnog društva, obezbijediti infrastrukturu, podržati rad vršnjačke edukacije, raditi na zajedničkim akcijama, kampanjama, projektima i programima, osmisliti i podržati inovativne aktivnosti za mlade o temi zdravlja ”, kazao je Krdžević.

Aida Kurtović, direktorica Udruženja Partnerstvo za zdravlje naglasila je da institucije vlasti moraju prihvatiti nevladin sektor kao snažnog partnera, te uvažiti stručnost i iskustva NVO u određenim poljima zdravstvenog sektora.

Potrebne su promjene uloge civilnog sektora u zdravstvu, odnosno sektorski pristup u planiranju strateških dokumenata, akcionih planova i njihove implementacije. Ovaj proces mora se provoditi u saradnji s institucijama vlasti. Također, veoma bitno je umrežavanje NVO u sektoru za zdravstvo, a koji će biti važan za planiranje budućih sredstava iz IPA-e", kazala je Kurtović.
Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi