EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

Istraživanje-Postojeći mehanizmi i pravni okviri učešća organizacija civilnog sektora u zdravstvenom sektoru

Izvještaj o rezultatima istraživanja postojećih mehanizama i pravnih okvira učešća organizacija civilnog sektora u zdravstvenom sektoru i identifikacija potreba za kreiranjem dodatnih mehanizama i procedura za učešće organizacija civilnog društva u zdravstvenom sektoru finansirala je organizacija Partnerstvo za zdravlje (Partnerships in Health) u BiH, unutar programa „Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja".
Preuzmi PDF
Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi