EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

Partnerstvo za zdravlje (PH)

Partnerships in Health / Partnerstvo za zdravlje (PH) je NVO registrovan u Bosni i Hercegovini (BiH), s uredom u Sarajevu. Tokom implementacije projekata, a u zavisnosti od potreba projektnih aktivnosti, PH je imao urede u nekoliko BH gradova (Doboj, Banja Luka, Goražde, Mostar, Bihać i Tuzla).

PH je registrovan u Bosni i Hercegovini kao lokalno udruženje Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje. Prije lokalne registracije, PH je bio registrovan kao Kancelarija za BiH švicarske nevladine organizacije Foundation PH Suisse – Partnerships in Health. Strateška odluka o lokalnoj registraciji donešena je još 2007. godine, ali je potpun transfer projekata završen u januaru 2009. godine., kada su svi programi, projekti, sistemi, procedure i osoblje prebačeni su na lokalno registrovanu NVO. Ova administrativna promjena nije imala negativnog uticaja na kapacitet i finansijski portfolio organizacije. Kao legalni nasljednik Fondation PH Suisse – Partnerships in Health u Bosni i Hercegovini, PH je nastavio tijesno surađivati sa bivšom Glavnom kancelarijom u Ženevi u implementaciji dijela Regionalnog programa u BiH. Prije 2005 godine, Fondation PH Suisse – Partnerships in Health, uključujući kancelariju u BiH, bio je dio mreže Project HOPE kao jedna od državnih kancelarija Project HOPE.

PH posjeduje svoj računovodstveni sistem, kao i Pravilnik i procedure o radu. Svaki od uposlenika PH angažovan je nakon transparentnog i javnog odabira. Uposlenik nakon toga mora proći kroz probni period angažmana, kao i godišnju evaluaciju koja se radi na standardnim, ranije uspostavljenim procedurama. Svoje finansijske i operativne procedure PH izvodi u skladu sa međunarodnim pravilima finansijskog poslovanja. PH prima dodatnu tehničku pomoć u vođenju finansija od lokalne računovodstvene kompanije C&C. U skladu sa medjunarodnim finansijskim i revizijskim pravilima, svaki od projekata posebno podliježe reviziji različitih agencija za reviziju kao što su PricewaterhouseCoopers, Auditing, Revic i Merfi.

Prema uputama lokalne legislative, nadzor i strateško odlučivanje vrši Skupština PH. Članovi Skupštine su također osnivači Udruženja, čijom je odlukom Partnerstvo za zdravlje vođeno zajedničkom misijom: "zdravlje je fundamentalno sredstvo socijalnog i ekonomskog razvoja, kao i neotuđivo pravo svakog pojedinca”.

Misija

Zbog toga što je "dobro zdravlje osnov socijalnog i ekonomskog razvoja ,” kao i neotuđivo pravo svakog pojedinca, PH je posvećen razvoju ključnih znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja osnovnih i najvažnijih zdravstvenih usluga. Naši projekti poboljšavaju život ugroženim populacijama.

Vizija

Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje


Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi