EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

Potrebna bolja saradnja NVO i vladinog sektora

24.decembar 2013 10:00
Autor:Admin

Radionica „Zagovaranje tokom procesa izrade zakona i politika i monitoring implementacije"

Potrebna bolja saradnja NVO i vladinog sektora


Klikni za fotogalerijuSarajevo, 23. decembra 2013. - Udruženje Partnerstvo za zdravlje pokrenulo je u januaru ove godine, u saradnji s Evropskom unijom (EU), provođenje programa „Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja BiH".

Ovo udruženje će tokom realizacije programa, koji traje 24 mjeseca, uspostaviti mehanizme saradnje između civilong sektora i vladinih institucija, s ciljem unaprijeđenja sistema javnog zdravlja u BiH. Pored toga, Partnerstvo za zdravlje će raditi na povećanju kapaciteta nevladinog i vladinog sektora za partnerski dijalog i saradnju, s ciljem kvalitetnijeg kreiranja i provedbu politika i programa iz oblasti zdravstvene zaštite kao i usluga prema građanima.

Tim povodom, Udruženje Partnerstvo za zdravlje danas je na Bjelašnici organiziralo i radionicu „Zagovaranje tokom procesa izrade zakona i politika i monitoring implementacije" koja je okupila predstavnike Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Institut za javno zdravstvo RS, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, DCNNBI, udruženja građana Viktorija i Margina, CAZAS-a i Y-PEER-a, a lideri su bile gđa. Biljana Zeković i gđa. Lidija Brnović.

Haris Karabegović, projektni koordinator Udruženja Partnerstvo za zdravlje, kazao je da je uloga civilnog sektora od velikog značaja, posebno za pacijente i populacije pod povećanim rizikom od infektivnih bolesti u smislu pružanja bolje i kvalitetnije usluge.

Potrebne su promjene uloge civilnog sektora u zdravstvu, odnosno sektorski pristup u planiranju strateških dokumenata, akcionih planova i njihove implementacije. Ovaj proces mora se provoditi u saradnji s institucijama vlasti. Također, veoma bitno je izdvajanje NVO u poseban sektor za zdravstvo, a koji će biti važan za planiranje budućih sredstava iz IPA-e", kazao je Karabegović.

Istakao je potrebu da NVO budu prihvaćene kao dragocjeni partneri, u zavisnosti čime se koja organizacija bavi, kao i uvažavanje stručnosti i iskustava NVO u određenim poljima zdravstvenog sektora.

Potrebno je više saradnje, komplementarnog odnosa organa vlasti i NVO, te je neophodno da obje strane prihvate da je partnerstvo, a ne konfrontacija, korisnije u odnosima s vladom. Treba jasno definisati koje organizacije civilnog sektora mogu imati ulogu u zdravstvenom sektoru, a potom jasno definisati njihovu ulogu i način njenog ostvarivanja, podržati i osposobiti nove ljudske resurse u organizacijama civilnog društva, obezbijediti infrastrukturu, podržati rad vršnjačke edukacije, raditi na zajedničkim akcijama, kampanjama, projektima i programima, osmisliti i podržati inovativne aktivnosti za mlade na temu zdravlja i distribuirati informacije od vrata do vrata”, naglasio je Karabegović.


Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi