EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

Poziv na radionicu

17.decembar 2013 11:00
Autor:Admin

Pozivamo Vas na radionicu

„Zagovaranje tokom procesa izrade zakona i politika i monitoring implementacije"

koja će biti održana u

Hotelu Maršal, Bjelašnica

u ponedjeljak, 23. decembra/prosinca 2013. od 9.00 do 17.00 sati.

Radionica će biti održana u sklopu projekta „Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja Bosne i Hercegovine" koji je Udruženje Partnerstvo za zdravlje, u saradnji s EU, počelo provoditi u januaru 2013. godine.

U periodu realizacije projekta, koji traje 24 mjeseca, Udruženje Partnerstvo za zdravlje će uspostaviti mehanizme saradnje civilnog sektora i vladinih institucija, s ciljem unaprijeđenja sistema javnog zdravlja u BiH. Partnerstvo za zdravlje će raditi na povećanju kapaciteta nevladinog i vladinog sektora za partnerski dijalog i saradnju s ciljem kvalitetnijeg kreiranja i provedbu politika i programa iz oblasti zdravstvene zaštite kao i usluga prema građanima.

Lideri radionice bit će eksperti u polju zagovaranja i lobiranja gđa. Biljana Zeković i gđa. Lidija Brnović, a očekuje se učešće predstavnika Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Ministarstva civilnih poslova BiH, DCNNBI, UG Viktorija, NVO Margina, CAZAS-a i Y-PEER-a.

NAPOMENA:

Prijevoz za novinare je obezbijeđen, a polazak je u ponedjeljak u 8.00 sati ispred Zemaljskog muzeja!

Radujemo se Vašem dolasku!

Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi