EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

Sastanak članica Zdravstvene mreže sa Odborom za zdravstvo F BiH

23.februar 2016 12:00
Autor:Admin

Dana 22. februara, u zgradi Parlamenta F BiH je održan sastanak organizacija ICVA, Partnerstvo za zdravlje iz Sarajeva i Zemlja djece iz Tuzle, kao predstavnika naše mreže, i Odbora za zdravstvo Parlamenta F BiH.

Jedna od tačaka dnevnog reda je bilo predstavljanje Zdravstvene mreže i Izvještaja o stanju zdravstva u BiH (više analiza urađenih 2014 i 2015. godine) sa fokusom na primjeni federalnih propisa na kantonalnim nivoima, odnosno nesprovodjenje federalne Odluke o participaciji na kantonalnom nivou (u četri kantona kategorije oslobođene participacije, plaćaju tu participaciju), zatim vremenski rok (30-60 dana) kod prijave na Biro za zapošljavenje koji je limitirajući faktor za dobijanje prava na zdravstvenu zaštitu preko Biroa za zapošljavanje.

Iako se većina članova i članica Odbora za zdravstvo nisu u svemu slagali sa nama po pitanju stava kantona u nesprovođenju federalnih odluka i propisa, dobra vijest je da će Odbor podržati naše učešće u konsultacijama u izradi zakona vezano za sektor zdravstva, kao i prijedlog da učestvujemo na tematskoj sjednici Parlamenta F BiH vezano za sektor zdravstva.

Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi