EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

Smjernice za saradnju vladinog i nevladinog sektora

U ovom dokumentu navedena su neka ključna pitanja i preporuke za daljnji rad, koji su proizašli iz istraživanja o uključivanju civilnog društva kao i mogućnosti saradnje s vlastima i ustanovama u oblasti javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH). Navedeno može poslužiti kao polazna osnova za sve one koji su spremni preduzeti praktične korake u cilju jačanja doprinosa civilnog društva u oblasti javnog zdravstva i promovisanja boljeg odnosa između vlasti i civilnog društva.
Preuzmi PDF
Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi