EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

29.novembar 2013 08:30
Autor:Admin

U sklopu redovnih programskih aktivnosti Udruženje Partnerstvo za zdravlje u suradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a.

Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a će se izvoditi u periodu od 25.11.- 05.12. 2013. godine i obuhvatit će slijedeće aktivnosti:

o Provodit će se u 21 centru za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV u Bosni i Hercegovini.

o Info štandovi će biti organizovani u toku dana u Sarajevu (Vilsonovo šetalište, Mala Aleja na Ilidži, Banja Luka ispred robne kuće BOSKA, Bihać na gradskom trgu).

o Volonteri i aktivisti Udruženja će na info štandovima u Sarajevu aktivnost održati u saradnji sa Zavodom za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo u sklopu akcije Zavoda „Dan otvorene komunikacije". Ova akcija podrazumjeva direktan kontakt sa sugrađanima kroz koji će se raditi na ublažavanju duboko ukorijenjenih predrasuda o AIDS-u, te potaknuti napredak u prevenciji, liječenju i njezi osoba koje žive sa HIV-om.

Sve gore navedene aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a su podržane od strane Europske Komisije u BiH, Populacijskog fonda Ujedinjenih Naroda (UNFPA), Razvojnog fonda Ujedinjenih Naroda (UNDP) i AMFAR-a.

Pored navedenih aktivnosti Udruženje Partnerstvo za zdravlje pokrenulo je web stranicu www.hivtestiranjebih.com kao doprinos prevenciji širenja HIV-a u Bosni i Hercegovini.

Na web stranici mogu se dobiti informacije o centrima za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje u Bosni i Hercegovini, informacije o procesu testiranja, savjetovanju prije i nakon testiranja, kao i osnovne činjenice o HIV-u i AIDS-u.

Partnerstvo na zdravlje je na ovaj način dugoročno omogućilo lakši pristup informacijama o besplatnom testiranju na HIV, kao i ranom otkrivanju i medicinskom tretmanu osoba koje su zaražene HIV-om. Uz tretman najnovijim lijekovima dostupnim u BiH, ukoliko se bolest na vrijeme otkrije, osobe koje žive sa HIV-om mogu voditi sasvim normalan, dug i produktivan život.

U obilježavanju aktivnosti povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a pored Udruženja Partnerstvo za zdravlje učestvuju i slijedeće organizacije:

Udruženje Partnerstvo za zdravlje

Partnerstvo za zdravlje je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, posvećena razvoju ključnih znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja osnovnih i najvažnijih zdravstvenih usluga.

Naši projekti poboljšavaju život ugroženim populacijama. Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje.

Tokom više od 10 godina postojanja Partnerstvo za zdravlje je implementiralo niz projekata i istraživanja iz oblasti medicine, a na teme: HIV i AIDS, seksualno i reproduktivno zdravlje, dijabetes, mentalno zdravlje, peer edukacija, rad s mladima, itd. Glavni donatori su: UNFPA, GFTAM/UNDP, UNAIDS, GlaxoSmithKline, Federalno Ministarstvo zdravstva, SDC, Sida, Cida, FEDEVACO, Medtronic, Vontobel, itd. Više detalja se može naći na stranici: http://www.aph.ba

Posebno postignuće Partnerstva za zdravlje je redovno organizovanje regionalne konferencije o HIV-u i AIDS-u na kojoj najznačajniji stručnjaci, ali i nevladine organizacije iz ove oblasti razmjenjuju znanja, ideje i uspostavljaju saradnju. Do sada je održano 6 konferencija, a svakoj konferenciji u prosjeku učestvuje oko 200 stručnjaka iz zemlje i regiona.

Naredna, sedma konferencija biće održana u Sarajevu, maja 2014. godine, više informacija se može naći na web stranici stranici: http://www.balkanshivconference.com/

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Gdin Haris Karabegović – Projektni menadžer Udruženja – Mob. 061 228 479; Tel. 033 627 652

Gdja Seniha Čelik - ZZJZ KS - Tel.033 622-227

Poštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi