EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA


Zavod za javno zdravstvo FBiH

Istorijat Zavoda za javo zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Preventivna medicina kao i uopšte zdravstvena zaštita ne može se posmatrati odvojeno od opštih prilika u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u tako burnoj istoriji kakvu je imala naša zemlja i gdje su posebno drastični ekonomski, socijalni, kulturni, higijenski ali i politički faktori uticali na zdravstveno-socijalne prilike i zdravstveno stanje stanovništva. U skladu sa tim okolnostima, ali i sa zdravsveno-socijalnim potrebama  i političkim okolnostima realizirali su se i razvijali zdravstveni i javno-zdravstveni institucionalni oblici u Bosni i Hercegovini.

Iako se javno-zdravstvena aktivnost na prostoru Bosne i Hercegovine počela događati još u vrijeme srednjovjekovne bosanske države, pa zatim kroz period vladavine Turske i potom  Austrougarske, formiranje Prve bakteriološke stanice  u Sarajevu 1923. godine, pod pokroviteljstvom i uticajem dr Andrije Štampara i dr Milana Jovanovića-Batuta, smatra se prvim oblikom organizovanog institucionalnog javnog zdravstva u BiH.

Državni higijenski zavod u Sarajevu osnovan je 1925. godine sa prevashodnim ciljem da u svojoj osnovnoj djelatnosti otkriva i suzbija uzročnike zaraznih bolesti, prije svega tada vrlo aktuelan, pjegavac, trbušni tifus, dizenterija, a postojala su u to vrijeme i brojna široka endemska žarišta leusa, lepre, malarije, trahoma itd.

U periodu socijalističke Jugoslavije (od 1945. do 1991.), godine nakon novih reorganizacija zavoda i preventivne zaštite, sukladno zdravstvenim i javno-zdravstvenim okolnostima, 1951. godine nastaje Centralni higijenski zavod, koji 1961. godine dobija naziv Republički zavod za zdravstvenu zaštitu BiH, a 1965. postaje Zavod za zdravstvenu zaštitu BiH, s posebno usmjerenom aktivnošću na unapređenju edukacije zdravstvenih radnika na poslovima  preventivne medicine, socijalne medicine, na razvoju sanitarne i laboratorijske djelatnosti i uopšte unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva BiH.
Tokom rata 1991-1995. godine Zavod je obavljao, koliko su ratni uslovi dopuštali, s ograničenim brojem kadrova i opreme i ograničenom mogućnošću kontrole prostora, svoju javno-zdravstvenu djelatnost.

Nakon završetka rata 1995. godine, Dejtonskim mirovnim sporazumom, definisano je novo administrativno ustrojstvo države na razini dva entiteta, Federacije BiH i RS, a 2002 godine, odlukom Visokog predstavnika grad Brčko je proglašen distriktom. U skladu s tim promjenama uspostavljena je i nova organizaciona šema zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine, kada je i zdravstvo prešlo u nadležnost entiteta i kada je u Federaciji zvanično počeo sa radom Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Djelatnost

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je zdravstvena ustanova koja obavlja javno-zdravstvenu djelatnost na teritoriji Federacije.
Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, osnivač Zavoda je Parlament FBiH, a osnovan je kao ustanova od posebnog značaja za provodenje sekundarnog i tercijarnog nivoa javno-zdravstvene djelatnosti.

Djelatnost zavoda usmjerena je na očuvanje i unapredenje zdravlja stanovništva i podrazumijeva:
• promociju zdravlja i prevenciju oboljevanja,
• kontrolu zaraznih bolesti,
• zdravlje i okoliš,
• planiranje i programiranje,
• istraživanje u javnom zdravstvuPoštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi