EU
Project financed by the EU
COACHES DATABASE Information on registered
trainers classified by
relevant areas of activity
and the level of proficiency ...
SEARCH FOR A COACH


Demokratski centar "Nove Nade"

Demokratski centar ”Nove Nade” kao nevladina, neprofitna i vanstranačka organizacija počela je sa radom u novembru 1997. godine. Organizacija ima oko 25 aktivni članova koji sudjeluju redovito u svim aktivnostima te oko 100 članova koji se uključuju u skladu sa potrebama.


Osnovne karakteristike aktivnosti organizacije su: izgradnja povjerenja, jačanje društvene zajednice i izgradnje demokratskog uređenja, suradnja i koordinacija sa vladinim, međunarodnim i lokalnim organizacijama, razvoj NVO-a, edukacija, informiranje, rad sa mladima i organizovanja kulturnih manifestacija.

Demokratski centar "Nove Nade” je počeo sa radom sa ciljem podrške demokratskim promjenama, da bi se slomila izolacija ovog djela BiH, dala podrška mladima, razvoju NVO, informisanju i povezivanju sa drugim djelovima BiH...

U proteklom periodu organizacija je realizovala niz aktivnosti na području BiH od kojih izdvajamo:

Informativna deblokada USK-a - otvaranje čitaonice 1996 za građane USK-a, prikupljanje i distribucija materijala.
Otvaranje Demokratskog centra (1997) kao centara za podršku i razvoj demokracije, NVO i pol. stranaka
Kampanje - registracija birača, izbori, moritoring, povratak omladinskih prostora, uključivanje mladih u društvo, prigovor savjesti...i dr.
Razvoj lokalne zajednice – kroz debate, javne tribine, okrugle stolove, radio emisije, radionice na području USK-a i BiH.
Anti-korupcija - ankete, radio emisije, javne tribine, distribucija materijala o korupciji...
Otvaranje Omladinskog informativnog centra, kao centara za mlade, omladinske NVO, grupe, inicijative i dr.
Razvoj NVO-a, razvoj NVO mreža - rezultat Demokratska mreža USK i Projekt Centar za podršku i razvoj NVO
Kulturne manifestacije - koncerti "Biraj za bolje sutra” ,”Bihać urliče”, izložbe..Centrala i dr.
Volonterski kampovi - 1. BH Vol. kamp BK2002, obnova mostova, igrališta i infrastrukture, Plješevica, Otoka, Bjelašnica, Kolonija, Djeca bez granica i dr.
Centar za podršku mladima u malim lokalnim zajednicama, programi: SuperNova ( podrška mladima u ruralnim područjima ,informiranje, edukacija…)Made in Rural, Camp 2010
Info centar za seksualno i reproduktivno zdravlje mladih program za mlade u dobi od 14. do 25 godina, peer edukacija, otvoreni Info centri i Prijateljski centri)

U programima koje je realizovao DCNN učestvovalo je oko 80.00 korisnika Najveći broj korisnika su bili mladi i građani ali predstavnici međunarodnih, lokalnih i vladinih organizacija, vladine institucije, političke stranke, mediji, iz i djela BiH.

Danas, Demokratski centar Nove Nade je:

Centar za razvoj mira, demokracije i jačanje civilnog društva
Centar za aktivizam mladih i razvoj NVO
Info centar za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih u BiH ,
Info desk za mlade,
Centar za podršku mladima u ruralnim sredinama,
Ekološki turistički centar ,
Partnerska organizacija ( UNFPA, ICEIA , SHL, OIA, hCa omladinske mreže, InfoHouse, Progresa, Y-Peer mreže BiH, i dr.)

Preporuke za rad Demokratskog centra Nove Nade dalo je niz međunarodnih i lokalnih organizacija i vladinih institucija od kojih izdvajamo: OSCE, CARE, SFOR, UNHCR, IRC, IBHI, BCYF, UNFPA, USAD, SIDA, UMCOR, SHL ...i dr.

Centar je rukovođen od strane iskusnog osoblja (menadžera centra i asistenta) osposobljenog za rad u NVO, od strane međunarodnih organizacija i aktivni i poznati su članovi zajednice. Organizacija dijeluje kroz dva ureda Bihać i Otoka koji su usmijereni na potrebe svih korisnika iz urbanih i ruralnih sredina USK-a.

U 15 godina postojanja i rada Demokratskog centra Nove Nade je više 70 projekata u kojima je učestvovalo preko 80.000 korisnika. Obnovili smo preko 350m2 prostora za rad sa mladima i radili na izgradnji igrališta, mostovi, staze i izletišta u svm općinama USK-a ali i na planinama Bjelašnice, Vranice itd.
Predstavljali smo našu organizaciju,aktivnosti, programe i državu u Berlinu, Parizu, Zagrebu, Beogradu, Tirani, Bolonji, Lionu, Cavrijagu i dr.

Svi oni koji žele da budu dio DCNN mogu da kontaktiraju jedan od ureda:
DCNN – Ured Bihać, 5 Korpusa bb, 77000 Bihać, Mob: 061 790 005 /Amira Hadžimehmedović
DCNN – Ured Otoka, Unska 10a, 77244 Otoka, Mob: 061 764 850 /Samir Halilović

Samir Halilović
Menadžer centra DCNNWe present you the database of NGOs that have the capacity to cooperate with the government sector. Please "login" or click "SIGN UP" button to send a request for permission to access.
e-mail address listed in the registration
Forgot my password...
SIGN UP
Posljednji twitter feedovi